Til nå kunne du ikke skille de rene skilleveggene av gummi og filt til tennisballen. Dette var hovedproblemet med resirkulering av tennisballer. Renewaball har funnet en måte å gjøre det på og åpner dermed døren for å produsere en tennisball som bruker brukte tennisballer som base. Det er Renewaballen.

Gummien i Renewaball er delvis gummi fra brukte tennisballer. Den delen vil øke betydelig i årene som kommer, ettersom vi samler flere baller og kan skille dem bedre fra hverandre. Gjennom denne prosessen vil vi bedre vite hvilke ingredienser som må tilsettes for å lage den perfekte Renewaball. 100 % resirkulert gummi vil aldri være mulig for en tennisball, en tennisball vil alltid trenge litt av det som kalles "virgin gummi".

Renewaballen og alle andre tennisballer som vi samler inn kan resirkuleres 100 %, og det gjør vi. Vi kan også lage andre produkter av resirkulert materiale: for eksempel sportsgulv.

enewaball er verdens første tennisball basert på kretsløpsprinsippet. Det er en type 2-ball fylt med trykkluft i resirkulerbar emballasje. Renewaball tennisballer er godkjent av ITF (International Tennis Federation) og Renewaball padelballer er godkjent av IPF (International Padel Federation).