Bidra til SDG

Renewaball har som mål å bidra til FNs bærekraftsmål. Våre resirkulerte baller har en direkte og positiv innvirkning på SDG-ene 12, 13 og 14.

Responsible consumption and production Climate action Life below water