Renewaball bv

 

På Zoutkeetsgracht 135, 1013 LC Amsterdam, Nederländerna behandlar, lagrar och underhåller man data från sina kunder. Vi gör detta med största noggrannhet och i enlighet med EU:s GDPR.

Renewaball gör detta med syftet att:

 • Kontakta dig efter en begäran om kontakt från din sida
 • Skicka dig en inbjudan, ett nyhetsbrev eller ett kommersiellt erbjudande
 • Initiera och/eller upprätthålla en kundrelation med dig
 • Fakturering och leverans av våra produkter till dig.

Data som Renewaball lagrar/underhåller kan vara:

 • namn och adress
 • e-postadress
 • uppgifter som är nödvändiga för fakturering och leverans
 • transaktionshistorik och administration

Data som Renewaball lagrar/underhåller kan aldrig bli:

 • tillhandahållna eller sålda till tredje part, utom när det behövs för betalningsförfaranden.
 • förvarade på ett osäkert sätt
 • lagrade utanför Europeiska unionen

Tillstånd av någon kund att lagra och bearbeta sina uppgifter kan återkallas när som helst.

Renewaball kunddata kan lagras av leverantörer av SaaS-lösningar om de är en integrerad del av nödvändiga administrativa processer för regelbunden fakturering, redovisning och betalning. Dessa leverantörer är alltid baserade i EU

Renewaball lagrar sina kunders data så länge som krävs för att tjäna ovanstående syften, upp till högst 2 år efter den sista transaktionen/leveransen, kontaktbegäran, nyhetsbrev prenumerationsuppsägning.
På vår kunds begäran raderar vi helt deras data från våra system.
På vår kunds begäran avslutar vi alla prenumerationer på nyhetsbrev.

Renewaballs dataansvarig är Marc Rouffaer, marc.rouffaer@renewaball.com

Renewaball erbjuder permanent och fullständig inspektion av data som de lagrar om en enskild kund, till den kunden. För sådana förfrågningar hjälper marc.rouffaer@renewaball.com gärna till.
Om du har ett klagomål om att vi bevarar dina uppgifter kan du kontakta marc.rouffaer@renewaball.com