Bidra till SDG;s

Renewaballs syfte till att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling. Våra cirkulära bollar har en direkt och positiv inverkan på SDG:s 12, 13 och 14.

Responsible consumption and production Climate action Life below water