Et viktig skritt i retning av å gjøre tennis og padel bærekraftig