Nog eens 100 gratis inzamelcontainers

Renewaball en ABN AMRO maakten de inzamelactie eind 2020 met de eerste 100 Nederlandse tennisclubs financieel mogelijk.
Dat was een groot succes: die 100 containers waren snel op en een flink aantal verenigingen heeft daarna nog aangegeven: wij willen ook zo'n container. Maar helaas, het waren er 100.

ABN AMRO

We hebben goed nieuws, ook de volgende 100 inzamelcontainers worden gesponsord door ABN AMRO Bank. Waarmee we er samen een nog krachtiger bijdrage aan leveren dat sustainability en circulariteit de norm in de tennissport worden.
Met deze inzamelcontainers kunnen jullie als club een steentje bijdragen aan de verduurzaming van de tennissport. Samen zorgen we ervoor dat steeds minder ballen in de verbrandingsoven belanden en steeds meer ballen worden hergebruikt.

ABN AMRO betaalt de kosten van de container, van plaatsing ervan en van éénmalige lediging.

Het aanbod geldt ook nu weer voor 100 containers. Clubs die daarop intekenen profiteren van dit sponsoraanbod. Met die verenigingen gaat Renewaball een plaatsingsovereenkomst aan.

Met de 'intekening' bedoelen we dat wij de ondertekende plaatsingsovereenkomst terugontvangen hebben - mits binnen die eerste 100.

De kosten van de tweede lediging en elke volgende, berekenen we door aan de vereniging: het ophalen, scheiden en tot grondstof verwerken van uitgespeelde ballen kost nu eenmaal geld.

Kosten van die tweede en elke volgende lediging zijn als volgt:
Lediging, afvoer, scheiding en verwerking van de ballen tot nieuwe grondstof, per ophaalrit: € 79,50 incl btw.

In een container gaan ca. 750 uitgespeelde ballen.

container poster erboven

Hoe teken ik in?

Download de plaatsingsovereenkomst, lees hem goed, onderteken hem en mail hem ons (collection@renewaball.com).

Download 

Mag als pdf, mag ook als foto, maar dan wel graag alle pagina's. Zodra hij bij ons binnen is én hij behoort tot die eerste 100, dan is de intekening rond en komen we de container zo snel mogelijk plaatsen.

Wat als onze club niet bij die eerste 100 aanmeldingen zit?

Bovenstaande is ons aanbod voor de huidige ronde van 100 inzamelcontainers. Voor de daarop volgende aanmeldingen plaatsen we ook graag een container, maar die is dan niet gesponsord door ABN AMRO: de kosten van plaatsing en lediging daarvan worden door Renewaball doorberekend. Die kosten zijn dan als volgt:

Container, plaatsing:
€ 145 incl btw éénmalig.

Lediging, afvoer inclusief scheiding en verwerking per ophaalrit:
€ 79,50 incl btw.
Er gaan ca. 750 ballen in een container.

Inzendingen die buiten die 100 gaan vallen, leggen we even terzijde - we leggen de inzendende club dan eerst de vraag voor: wil je ook meedoen als jullie container niet gesponsord wordt en we dus ook de kosten van de container en de eerste lediging doorberekenen?
Zo ja, dan sturen we een nieuw contract en gaan we op basis daarvan verder.
Zo nee, dan is er wederzijds verder geen afspraak of verplichting.

FAQ inzamelcontainer

De ABN AMRO-overeenkomst is uitsluitend beperkt tot Nederland. De prijzen voor het plaatsen, ledigen en verwijderen van inzamelcontainers zijn ook in Nederland gebaseerd. Wij werken momenteel hard aan een commerciële prijsschatting voor het plaatsen van inzamelcontainers voor uw land. Wij danken u voor uw geduld en uw steun.